1. Saparomäen toiminnan lähtökohtana on tarjota koti pääasiassa niin sanotuille tuotantoeläimille, jotka muuten tapettaisiin. Turvakodissa eläimille taataan mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen ja annetaan mahdollisimman hyvä ja arvokas loppuelämä.
  2. Turvakoti ei ole sama kuin kotieläinpiha. Turvakoti voi ottaa tietyin järjestelyin vastaan vieraita, mutta vain eläinten ehdoilla. Eläimet eivät ole näyttelyesineitä, ja vierailuissa on otettava erityisesti huomioon eläinten hyvinvointi.

  3. Yksi keskeisimmistä turvakodin toimintamuodoista on koulutus- ja tiedotustyö. Turvakoti tarjoaa ihmisille puitteet tutustua muihin eläinlajeihin tuntevina ainutlaatuisina yksilöinä ja persoonina.

  4. Saparomäki pyrkii toiminnassaan huomioimaan ympäristönäkökulmat  parhaalla mahdollisella tavalla.

  5. Saparomäen periaatteiden lähtökohtana on tunnustaa, että eläin on itseisarvoinen yksilö eli sen arvo ei riipu siitä, millaista hyötyä siitä ihmiselle on. Kunkin eläinyksilön elämä on arvokas sinänsä, eikä sitä tule tuhota tai muuten vahingoittaa.

  6. Eläimen intressi omaan hyvinvointiinsa ja elämään tulee ottaa yhtäläisesti huomioon ihmisen samankaltaisten intressien kanssa. Kullakin eläimellä on halu elää, ja tätä kunnioitetaan. Kuitenkin siinä tapauksessa, että eläin on hyvin sairas eikä sairautta voi enää hoitaa ja vaikuttaa siltä, että eläimen elämänhalu on mennyt, on eutanasia hyväksyttävä. Eutanasia on tehtävä kivuttomasti.

  7. Saparomäen turvakoti edistää veganismia, elämäntapaa, jossa eläimelle ei aiheuteta kärsimystä ja kuolemaa ihmisen vähempiarvoisten intressien kuten makutottumusten, materiaalisen elintason tai viihteen vuoksi.

  8. Saparomäki ei hyväksy toiminnassaan kenenkään syrjintää minkään tekijän, kuten lajin, sukupuolen, etnisen ryhmän tai seksuaalisen suuntautumisen, perusteella.

  9. Saparomäki on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka rahoittaa toimintaansa muun muassa lahjoituksin, jäsenmaksuin, projektiavustuksin sekä vegaanisella myyntitoiminnalla. Yhdistys ei koskaan myy mitään eläinperäistä.