PÅ SVENSKA SE NEDAN

Onko päivätyökeräyksen eli taksvärkin kohteen valitseminen koulullenne ajankohtaista?

Päivätyökeräyksessä oppilaat tekevät opettajan kanssa sovitun koulupäivän töitä esimerkiksi kotona tai jossakin yrityksessä ja lahjoittavat palkkionsa keräykseen. Päivätyökeräyksen suosituspalkkio on 15 euroa/ oppilas.

Ilmoittaudu mukaan päivätyökeräykseen alla olevan lomakkeen kautta:

Saatuamme ilmoittautumisenne otamme teihin yhteyttä ja toimitamme koulullenne tilityslomakkeet ja -ohjeet työnantajia varten.

Rahankeräyslupa | Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Eläinten turvakoti Saparomäki ry:lle 16.10.2020. Lupa on voimassa 16.10.2020 lähtien ja kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2020/1255. 

Saparomäellä vierailu
Saparomäkeen pääsee tutustumaan myös pienissä koululaisryhmissä. Toimitamme teille myös mielellämme kuvia ja lisätietoja turvakodissa asustavista eläimistä. Saparomäki ei ole kotieläinpiha, vaan paikka, jossa ihmiset voivat tutustua muunlajisten eläinten elämään. Ensisijaisesti Saparomäki on siis koti, ja vierailut tapahtuvat aina asukkaiden ehdoilla.

Tervetuloa osallistumaan päivätyökeräykseen eläinten puolesta ja tutustumaan Saparomäen asukkaisiin!

DELTA I DAGSVERKESINSAMLINGEN


Är det aktuellt för er att välja ett insamlingsmål för dagsverkesinsamlingen?

I dagsverkesinsamlingen arbetar eleverna under en skoldag som överenskommits med läraren. Arbetet kan ske t.ex. hemma eller i ett företag och eleverna donerar sitt arvode till en insamling. Rekommendation för arvodet i dagsverkesinsamlingen är 15 euro/elev.

Anmäl er med i dagsverkesinsamlingen med blanketten nedan:

Man kan också anmäla sig per:

  • e-post till info@saparomaki.fi (på svenska hanna.barlund at saparomaki.fi)
  • telefon tfn 044 770 3197

Vi kontaktar er efter att vi mottagit er anmälan och skickar er skola redovisningsblanketter och -anvisningar för arbetsgivare. Eläinten turvakoti Saparomäki ry har tillstånd till penninginsamling, RA/2020/1255. Tiden för anordnande av från 16.10.2020. Tillståndet omfattar hela Finland förutom Åland.

Besöka djurskyddshemmet Saparomäki

Små skolgrupper kan bekanta sig med djurskyddshemmet Saparomäki. Vi skickar er också gärna bilder och ytterligare uppgifter på djuren som bor i skyddshemmet.

Djurskyddshemmet Saparomäki är inte en husdjursgård utan ett ställe där människor kan bekanta sig med olika djurs liv. Först och främst är djurskyddshemmet Saparomäki alltså ett hem och besöken sker alltid på invånarnas villkor.

Välkomna med i dagsverkesinsamlingen för djuren och bekanta er med djurskyddshemmet Saparomäkis invånare!


Tietosuoja | Meille on erittäin tärkeää, että jäsentemme ja tukijoidemme henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti. Tietosuojaselosteestamme voit lukea, miten ja mihin tarkoituksiin