PÅ SVENSKA SE NEDAN

Onko päivätyökeräyksen eli taksvärkin kohteen valitseminen koulullenne ajankohtaista?

Päivätyökeräyksessä oppilaat tekevät opettajan kanssa sovitun koulupäivän töitä esimerkiksi kotona tai jossakin yrityksessä ja lahjoittavat palkkionsa keräykseen. Päivätyökeräyksen suosituspalkkio on 15 euroa/ oppilas.

Ilmoittaudu mukaan päivätyökeräykseen alla olevan lomakkeen kautta:

Saatuamme ilmoittautumisenne otamme teihin yhteyttä ja toimitamme koulullenne tilityslomakkeet ja -ohjeet työnantajia varten.

Eläinten turvakoti Saparomäki ry:llä on rahankeräyslupa, jonka numero on RA/2019/678. Toimeenpanoaika on 12.10.2019–11.10.2020. Lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Saparomäellä vierailu
Saparomäkeen pääsee tutustumaan myös pienissä koululaisryhmissä ensi vuodesta lähtien. Toimitamme teille myös mielellämme kuvia ja lisätietoja turvakodissa asustavista eläimistä. Saparomäki ei ole kotieläinpiha, vaan paikka, jossa ihmiset voivat tutustua muunlajisten eläinten elämään. Ensisijaisesti Saparomäki on siis koti, ja vierailut tapahtuvat aina asukkaiden ehdoilla.

Tervetuloa osallistumaan päivätyökeräykseen eläinten puolesta sekä tutustumaan Saparomäen asukkaisiin!

DELTA I DAGSVERKESINSAMLINGEN


Är det aktuellt för er att välja ett insamlingsmål för dagsverkesinsamlingen?

I dagsverkesinsamlingen arbetar eleverna under en skoldag som överenskommits med läraren. Arbetet kan ske t.ex. hemma eller i ett företag och eleverna donerar sitt arvode till en insamling. Rekommendation för arvodet i dagsverkesinsamlingen är 15 euro/elev.

Anmäl er med i dagsverkesinsamlingen med blanketten nedan:

Man kan också anmäla sig per:

  • e-post till info@saparomaki.fi (på svenska hanna.barlund at saparomaki.fi)
  • telefon tfn 044 770 3197

Vi kontaktar er efter att vi mottagit er anmälan och skickar er skola redovisningsblanketter och -anvisningar för arbetsgivare. Eläinten turvakoti Saparomäki ry har tillstånd till penninginsamling, RA/2019/678. Tiden för anordnande av insamlingen 12.10.2019–11.10.2020. Tillståndet omfattar hela Finland förutom Åland.

Besöka djurskyddshemmet Saparomäki

Från och med nästa år kan även små skolgrupper bekanta sig med djurskyddshemmet Saparomäki. Vi skickar er också gärna bilder och ytterligare uppgifter på djuren som bor i skyddshemmet.

Djurskyddshemmet Saparomäki är inte en husdjursgård utan ett ställe där människor kan bekanta sig med olika djurs liv. Först och främst är djurskyddshemmet Saparomäki alltså ett hem och besöken sker alltid på invånarnas villkor.

Välkomna med i dagsverkesinsamlingen för djuren och bekanta er med djurskyddshemmet Saparomäkis invånare!